Opis pakietu

Pakiet Midi zawiera:

14-plan żywieniowy

opieka dietetyka przez 60 dni

wizyta – 4x/60 dni

wywiad żywieniowy

analiza badań laboratoryjnych

pomiary antropometryczne

analiza składu ciała na każdej wizycie

edukacja żywieniowa