Klauzula informacyjna dla Pacjentów.

Gabinet Dietetyczny Dietifit, z siedzibą w 35-111 Rzeszowie, ul Witkacego 3/189, zwanym dalej Dietifit.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietifit.
  2. Dietifit nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usług dietetycznych. Odmowa podania danych osobowych skutkuje odmową realizacji usług dietetycznych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: okres realizacji usług dietetycznych i okres, w którym nakazują przepisy.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

[cmplz-document type=”cookie-statement”]