W profilaktyce nadwagi i otyłości rekomendowane jest ograniczenie spożycia energii i zwiększenie aktywności fizycznej. Zalecany udział tłuszczu w diecie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinien wynosić 25-35% ogółu energii, udział białka 10-15%, natomiast węglowodanów 45-65%. W ostatnich latach pojawiło się wiele diet
w tym takie o większej ilości tłuszczu (niż zalecany), które nie będą odpowiednie dla wszystkich osób i są niezgodne
z aktualnymi rekomendacjami.

Czytaj wiecej